BAG OM Søndre kyst

VISIONÆR BYUDVIKLING FRA PENSIONDANMARKS HÅND

Søndre Kyst er en del af Køges store udviklingsplan for hele Køge Kyst-området, der udvides mod øst og binder hele Køge sammen i en visionær forening af kulturliv, detailhandel, infrastruktur, bykvalitet og fællesskab – til gavn for en bæredygtig udvikling. 

PensionDanmark har en stærk agenda, der bygger på en bæredygtig tankegang. Ved det verdensomspændende Sustainable Investment Awards 2021 blev selskabet kåret som årets bæredygtige pensionsselskab, og Søndre Kyst skal fortsætte ambitionerne om at skabe fremtidssikrede boliger, der bl.a. er sunde at bo i og har et lavt varme- og energiforbrug. Derfor bliver alle ejendomme certificeret med DGNB Guld.

Søndre Kyst

Visionerne for den nye bydel handler om meget mere end det enkelte boligbyggeri. Det er et gennemarbejdet program, som fokuserer på at skabe et sammenhængende byrum, hvor mangfoldigheden kan trives, byens fællesskab kan vokse, og hvor arkitekturen respekterer det omkringliggende landskab, bymiljø og naturliv.

Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark, Christian E. Olsson, har mangeårig erfaring med at udvikle boliger. Han er selv bosiddende i Køge og føler sig derfor forpligtet til, at Søndre Kyst vitterligt bliver et skønt sted både at bo, leve og opholde sig i:

”Søndre Kyst er skabt af et nøje udvalgt erfarent team af ildsjæle, der brænder for at skabe både fantastiske boligindretninger og et spændende, levende byområde.

Der er prioriteret tid til detaljerede og gentagende processer i skabelsen, hvorved løsninger er gennemtænkte og med variationer, så den ønskede diversitet i byområdet opnås.

Det skaber samtidig sikkerhed for, at vores investering på 2 mia. kr. på alle måder er langtidsholdbar, herunder at valgte materialer patinerer smukt, og at der er et sprudlende hverdagsliv i gaderne, som alle drømmer om.”

Christian E. Olsson,
Projektudviklingsdirektør,
PensionDanmark

Fremtidens byggeri skal fremme en bæredygtig udvikling
Hos PensionDanmark indebærer DGNB-certificeret byggeri både hensynet til de mennesker, der bor og arbejder i ejendommene. Parametre som et sundt indeklima, dagslys, lysindfald, luftkvalitet, arkitektonisk kvalitet, grønne uderum, cykelparkering, sundhed og fællesfaciliteter har alle høj prioritet. 

Det handler om at skabe værdi og øge beboernes livskvalitet ved at imødekomme ønskerne fra de mennesker, der skal leve i ejendommene. 

I Søndre Kyst får alle ejendomme certificeringen DGNB Guld og lever op til bygningsreglementets (2020) krav om energiforbrug. Der fokuseres på at vælge optimale materialer, at forsøge at benytte genanvendelige materialer og at reducere CO2-aftrykket i anlægsfasen. 

Hele bydelen får ligeledes en regnvandsløsning, der leder vandet fra gårdrummene til de grønne arealer mellem karréerne.

 

LAD BIODIVERSITETEN BLOMSTRE

Træer og planter. Buske og blomster. Urter, siv og stedsegrønt. Allesammen vigtige ingredienser til dit liv på Søndre Kyst. Du kommer til at opleve grønne variationer over beplantningen. Fra gårdrum til gårdrum. Fra ét udeareal til et andet udeareal. Alt det grønne skaber levende facader og levende bebyggelser. Du bor i en lejlighed med en følelse af haveliv og terrassemiljø. Det grønne er også tænkt op i højden til plateauer og gangområder, så du har havefølelsen med uafhængigt af den etage, du bor på. 

Det grønne udeliv lige uden for din hoveddør
Det er afgørende for det gode miljø, at der sikres biodiversitet med mange forskellige plante- og dyrearter, så landskabet kan gro selv. Derfor har landskabsarkitekterne arbejdet på at skabe en samlet landskabsplan for Søndre Kyst, der skal inspirere både den enkelte beboer i bydelen til at glædes over og værne om naturen – både i den reneste form i det store landskab og i det mere haveprægede landskab i gårdrummene.

Jeg accepterer, at når jeg skriver mig op, giver jeg samtykke til at PensionDanmark/samarbejdspartnere på Søndre Kyst

  • Må bruge min mailadresse til at sende nyhedsbreve til mig.
  • Må påføre mit navn og mailadresse på en interesseliste.
  • Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke og er klar over at jeg dermed ikke længere får nyhedsbreve eller henvendelser omkring projekterne.
  • Når jeg tilmelder mig, accepterer jeg samtidig PensionDanmarks persondatapolitik (læs mere her).